Kontaktsamtal

Arbetsmarknadsdagen anordnar möjlighet till kontaktsamtal där företag erbjuder studenter att gå på en kortare intervju. Du får då chansen att få en första kontakt med en kanske framtida arbetsgivare. Kontaktsamtalen infördes under mässan 2020 och har sedan dess varit mycket uppskattat och bidragit till att många studenter fått jobb.  


Kort hur kontaktsamtalen kommer att gå till:   

Vi kommer publicera information om företagen i form av en kort annons här på hemsidan. Studenter kommer därefter att kunna ansöka till samtalen genom att de får skicka in både CV och personligt brev. I slutet av januari kommer ansökan stänga och då skickar vi samtliga ansökningar till företagen. Därefter är det företagen själva som väljer ut vilka studenter de vill träffa på kontaktsamtal.  


Kontaktsamtalen kommer att äga rum på Högskolan i Halmstad under mässdagen den 22 februari 2024.  


Håll koll på våra sociala kanaler för när anmälan till kontaktsamtalen öppnar!